Przetargi
Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego na audyt

Legnica, dnia 12.12.2012

dotyczy: Wyboru audytora w ramach projektu Pt ?Rozszerzenie oferty produktowej przedsiębiorstwa ANIMAK-KOPCZA S.C. poprzez zakup i wdrożenie innowacyjnych linii technologicznych do produkcji makaronów? współfinansowanego z Regionalnego Programu operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 w ramach:

 

Priorytet: 1. Wzrost konkurencyjności dolnośląskich przedsiębiorstw ?Przedsiębiorstwa i innowacyjność

Działanie: 1.1. Inwestycje dla przedsiębiorstw

Schemat: 1.1.A2 Dotacje inwestycyjne dla MŚP wspierające innowacyjność produktową i procesową na poziomie przedsiębiorstwa (z wyłączeniem projektów z zakresu turystyki)

 

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU ZAPYTANIE OFERTOWEGO

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące obowiązku przeprowadzenia audytu zewnętrznego projektu w związku z realizacją projektu polegającego na rozszerzeniu oferty produktowej przedsiębiorstwa ANIMAK-KOPCZA S.C. do dnia 06.12.2012 wpłynęła jedna oferta odpowiadająca przedmiotowi zamówienia. W wyniku przeprowadzonego postępowania dokonano wyboru Wykonawcy:

 

NAZWA FIRMY: ABS Audyt Biuro Rachunkowe Szkolenia Elżbieta Giza

ADRES FIRMY: ul. Górecka 109, 54-060 Wrocław

NIP: 894-138-97-09

Regon: 020375339

 

Z poważaniem,

 

Więcej informacji znajduję sie w załączonym pliku:informacja_o_rozstrzygniciu_zapytania_ofertowego_na_AUDYT.PDF

Powrót