Przetargi
Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego nr 5

Legnica, 28.06.2011

Dotyczy:

Wyboru wykonawcy w ramach projektu pt „Rozszerzenie oferty produktowej przedsiębiorstwa Animak-Kopcza s.c. poprzez zakup i wdrożenie innowacyjnych linii technologicznych do produkcji makaronów” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 w ramach:

Priorytet: 1. Wzrost konkurencyjności dolnośląskich przedsiębiorstw „Przedsiębiorstwa i innowacyjność

Działanie: 1.1. Inwestycje dla przedsiębiorstw

Schemat: 1.1.A2 Dotacje inwestycyjne dla MŚP wspierające innowacyjność produktową i procesową na poziomie przedsiębiorstwa (z wyłączeniem projektów z zakresu turystyki)

 

 

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU ZAMÓWIENIA

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 5 dotyczące zakupu silosówdo mąki (3 szt.) (po 20 - 25 ton każdy) w związku z realizacją projektu polegającego na rozszerzeniu oferty produktowej przedsiębiorstwa Animak-Kopcza s.c. do dnia 27.06.2011 r. wpłynęła jedna oferta odpowiadająca przedmiotowi zamówienia. W wyniku przeprowadzonego postępowania dokonano wyboru Wykonawcy: 

 

NAZWA FIRMY: ITALMARCO Sp. z o.o.          

ADRES: ul. Jagielnia 6, 32-050 Skawina

NIP: 676-001-69-55

Regon: 350010450

 

Więcej informacji znajduje się pod linkiem:

informacja_o_rozstrzygniciu_zapytania_ofertowego_nr_5.pdf

 

Powrót