Przetargi
Informacja o rozstrzygnięciu zamówienia nr 4

Legnica, 24.11.2010

Dotyczy:

Wyboru wykonawcy w ramach projektu pt „Rozszerzenie oferty produktowej przedsiębiorstwa Animak-Kopcza s.c. poprzez zakup i wdrożenie innowacyjnych linii technologicznych do produkcji makaronów” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 w ramach:

Priorytet: 1. Wzrost konkurencyjności dolnośląskich przedsiębiorstw „Przedsiębiorstwa i innowacyjność

Działanie: 1.1. Inwestycje dla przedsiębiorstw

Schemat: 1.1.A2 Dotacje inwestycyjne dla MŚP wspierające innowacyjność produktową i procesową na poziomie przedsiębiorstwa (z wyłączeniem projektów z zakresu turystyki)

 

 

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU ZAMÓWIENIA

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 4 dotyczące zakupu automatycznej linii technologicznej do produkcji makaronu laminowanego (walcowanego) typu szerokie wstążki w związku z realizacją projektu polegającego na rozszerzeniu oferty produktowej przedsiębiorstwa Animak-Kopcza s.c. do dnia 22.11.2010 r. wpłynęła jedna oferta odpowiadająca przedmiotowi zamówienia. W wyniku przeprowadzonego postępowania dokonano wyboru Wykonawcy:

 

NAZWA FIRMY: Pavan S.r.l.      

ADRES: Via Monte Grappa 8 – 35015 Galliera Veneta (PD) Italia

NIP: IT01128180286

Więcej informacji znajduję się po linkiem

informacja_o_rozstrzygniciu_zamowienia_nr_4.pdf

Powrót