Przetargi
Informacja o rozstrzygnięciu zamówienia nr 3

Dotyczy:

Wyboru wykonawcy w ramach projektu pt „Rozszerzenie oferty produktowej przedsiębiorstwa Animak-Kopcza s.c. poprzez zakup i wdrożenie innowacyjnych linii technologicznych do produkcji makaronów” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 w ramach:

Priorytet: 1. Wzrost konkurencyjności dolnośląskich przedsiębiorstw „Przedsiębiorstwa i innowacyjność

Działanie: 1.1. Inwestycje dla przedsiębiorstw

Schemat: 1.1.A2 Dotacje inwestycyjne dla MŚP wspierające innowacyjność produktową i procesową na poziomie przedsiębiorstwa (z wyłączeniem projektów z zakresu turystyki)

 

 

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU ZAMÓWIENIA

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 3 dotyczące   wykonania robót budowlanych (wraz z zakupem materiałów) związanych z budową magazynu w związku z realizacją projektu polegającego na rozszerzeniu oferty produktowej przedsiębiorstwa Animak-Kopcza s.c do dnia 22.10.2010 r. wpłynęła jedna oferta odpowiadająca przedmiotowi zamówienia. W wyniku przeprowadzonego postępowania dokonano wyboru Wykonawcy: 

 

NAZWA FIRMY: MP - Inwest Sp. z o.o.

ADRES: ul. Jaworzyńska 254, 59-220 Legnica

NIP: 6912250250

REGON: 391048860

 

 

Informacja o rozstrzygnięciu przetargu (plik do pobrania)informacja_o_rozstrzygniciu_zapytania_ofertowego_nr_3.pdf

 

Powrót