Przetargi
Informacja o rozstrzygnięciu zamówienia nr 2

Dotyczy:

Wyboru wykonawcy w ramach projektu pt „Rozszerzenie oferty produktowej przedsiębiorstwa Animak-Kopcza s.c. poprzez zakup i wdrożenie innowacyjnych linii technologicznych do produkcji makaronów” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 w ramach:

Priorytet: 1. Wzrost konkurencyjności dolnośląskich przedsiębiorstw „Przedsiębiorstwa i innowacyjność

Działanie: 1.1. Inwestycje dla przedsiębiorstw

Schemat: 1.1.A2 Dotacje inwestycyjne dla MŚP wspierające innowacyjność produktową i procesową na poziomie przedsiębiorstwa (z wyłączeniem projektów z zakresu turystyki)

 

 

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU ZAMÓWIENIA

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 2 dotyczące zakupu zautomatyzowanej Linii technologicznej do produkcji makaronu Gniazda nitka (produkcja makaronu nitka krajanka z możliwością produkcji nitka gniazda) w związku z realizacją projektu polegającego na rozszerzeniu oferty produktowej przedsiębiorstwa Animak-Kopcza s.c do dnia 18.10.2010 r. wpłynęła jedna oferta odpowiadająca przedmiotowi zamówienia. W wyniku przeprowadzonego postępowania dokonano wyboru Wykonawcy: 

 

NAZWA FIRMY: PPH GOBEST Włodzimierz Burchard

ADRES: ul. Osiedle Tysiąclecia 60/1, 61-255 Poznań

NIP: 7820030357

REGON: 631522069

 

 

Informacja o rozstrzygnięciu przetargu (plik do pobrania)informacja_o_rozstrzygniciu_zapytania_ofertowego_nr_2.pdf 

 

Powrót